Odnowienie uprawnień SEP

Stały postęp technologiczny wymusza na fachowcach zajmujących się sieciami elektrycznymi, cieplnymi oraz gazowymi podnoszenie swoich kompetencji. Co więcej, od 2010 roku fakt podnoszenia kwalifikacji jest weryfikowany poprzez odnowienie uprawnień SEP tj. uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Skąd obowiązek odnawiania uprawnień?

Odnowienie uprawnień elektrycznych G1, G2 oraz G3 jest w Polsce obowiązkowe co 5 lat. Każdy fachowiec, którego interesuje odnowienie uprawnień SEP musi przejść egzamin państwowy. Regularnie organizuje na terenie całego kraju Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Wymóg ten został nałożony w rezultacie ciągłego postępu technologicznego. Obecnie osoby, które decydują się na odnowienie uprawnień elektrycznych często nie mają wystarczających kompetencji do obsługiwania nowoczesnych sieci i instalacji.

Taka sytuacja może skutkować nie tylko niską jakością oferowanych usług, ale także brakami w bezpieczeństwie.

Oczywiście część fachowców uważa ponowne egzaminy za zbędne. Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe podejście. Rzeczywiście instalacje i sieci przesyłowe często nie są modernizowane w Polsce w takim tempie, aby każdy fachowiec mógł zauważyć poważne zmiany w miejscu pracy.

Nie zmienia to faktu, że osoba, która znajdzie nowe miejsce zatrudnienia, może mieć poważne problemy w trakcie obsługi nowszych rozwiązań technologicznych.

Jak uzyskać odnowienie uprawnień?

Zawsze warto przemyśleć wcześniej, jak odnowić uprawnienia SEP ważność obecnych uprawnień to jedynie 5 lat. Jeżeli fachowiec zbyt późno zdecyduje się na poszukanie kursu oraz na podejście do egzaminu, może nie zdążyć uzyskać odnowienia przed wygaśnięciem obecnych uprawnień.

Problemem nie jest dostęp do kursów, na które można zapisać się w każdej chwili (także online). Należy jednak pamiętać o różnych terminach egzaminów organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Żeby dowiedzieć się, w jakich dniach oraz w jakich lokalizacjach będą organizowane egzaminy należy skontaktować się z SEP lub zapytać o to podmiot prowadzący szkolenie.

Na koniec warto wspomnieć, że odnawianie uprawnień SEP może być bardzo dobrą okazją do nabycia nowych kwalifikacji. Podchodząc np. do kursu G1 można zapisać się na kurs G2 lub G3. Również podejście do różnych egzaminów nie powinno stanowić większego problemu. SEP zwykle organizuje egzaminy na wszystkie 3 rodzaje kwalifikacji w jednym miejscu. Warto więc potraktować to, jako ciekawą okazję.

Warto też pamiętać, że przy odrobinie motywacji zarówno szkolenie, jak i egzamin można przejść w bardzo krótkim czasie.