Jak zdobyć uprawnienia energetyczne SEP? Sprawdź poradnik

Uprawnienia SEP podzielone są na trzy grupy oznaczone symbolami G1, G2 oraz G3. Uprawnienia G2 umożliwiają pracę w branży energetyki cieplnej. W branży energetycznej ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Uprawnienia energetyczne G2 tą wiedzę potwierdzają. Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach z tej grupy? O tym w poniższym tekście.

Kto nadaje uprawnienia g2?

Uprawnienia cieplne z grupy G2 nadawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Posiadacz uprawnień z grupy G2 może pracować z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło. Uprawnienia nadane w tej grupie umożliwiają między innymi samodzielną pracę z kotłami parowymi oraz wodnymi na paliwa stałe, płynne i gazowe. W zakresie dopuszczonych urządzeń znajdują się również turbiny parowe, sieci i instalacje cieplne oraz piece przemysłowe. Szczegółowy wykaz urządzeń znajduje się na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jakie są korzyści z nabycia uprawnień cieplnych G2?

Pracownik uzyskuje uprawnienia cieplne po pozytywnym zdaniu egzaminu SEP. Egzamin ustny przeprowadzany jest przed Komisją Egzaminacyjną. Uprawnienia potwierdzają posiadanie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznej pracy na stanowisku związanym z energetyką cieplną. Pracodawca zatrudniający pracownika posiadającego uprawnienia G2 ma pewność, że jego kompetencje zostały zweryfikowane przez zewnętrzny podmiot. Dzięki uprawnieniom można więc zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Ważne jest również, że uprawnienia energetyczne G2 wystawione przez SEP są honorowane w większości krajów europejskich.

Jaka jest ważność uprawnień SEP?

Praca w sektorze energetyki cieplnej jest wymagająca. Popełnienie błędu lub zaniechania może prowadzić do strat o wielkich rozmiarach. Dlatego ważne jest cykliczne weryfikowanie swojej wiedzy. Uprawnienia SEP są nadawane na okres pięciu lat. Do nadania uprawnienia g2 i późniejszego jego odnowienia wymagane jest zdanie egzaminu. Przyjęto zasadę, że cena egzaminu jest obliczana proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku i stanowi 10% tej wartości. W 2022 roku za egzamin SEP trzeba zapłacić 301 złotych. Nabycie uprawnień otwiera jednak drzwi do dobrze płatnej pracy w kraju i poza jego granicami. Warto więc ponieść koszt egzaminu.

Iny artykuł w podobnej tematyce: https://cyberstacja.eu/powody-dla-ktorych-dobrze-jest-posiadac-uprawnienia-elektroenergetyczne-sep/