Kurs SEP 1 kV – czym jest i jak często należy go brać?

SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to instytucja znana każdemu, kto uzyskał lub chce uzyskać uprawnienia elektryczne. Ukończenie państwowego egzaminu jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Nie dziwi więc popularność, jaką cieszą się kursy SEP 1 kV. Czy zwiększają one szanse na zdanie egzaminu?

Czym jest kurs SEP 1kV ?

Kurs do 1Kv znany także jako kurs G1 gwarantuje dostęp do wiedzy, która jest niezbędna do zdania egzaminu SEP. Innymi słowy, każdy kto przystąpi do szkolenia, zyska szansę podsumowania już zdobytej wiedzy oraz rozszerzenia jej o wszystkie zagadnienia mogące pojawić się w trakcie egzaminu. Oznacza to, że przystąpienie do kursu wyraźnie zwiększa szanse na uzyskanie uprawnienia SEP do 1kV.

Oczywiście tworzone są także grupy szkoleniowe dla osób, które będą przystępowały do egzaminów G2 oraz G3.

Kursy SEP 1kV – jak wybrać najlepszy?

Wszyscy, którzy interesowali się tematyką szkoleń przygotowujących do zdania egzaminu, zdają sobie sprawę, że poszczególne kursy różnią się między sobą. Pomimo tego, że bazują one na jednej bazie programowej, to sposób ich przygotowania może być bardzo odmienny.

Poszczególne ośrodki szkoleniowe oferują różny czas trwania kursów, odmienne są także sposoby przekazywania wiedzy oraz same materiały edukacyjne. Nie można też zapomnieć o podejściu osób prowadzących kurs. Do tego ośrodki zapewniają mniej lub bardziej komfortowe pomieszczenia do nauki itp.

Wszystko to sprawia, że osoby zainteresowane zaliczeniem egzaminu powinny zwrócić szczególną uwagę, jak zorganizowany jest ich kurs SEP 1kV. Chcąc mieć pewność, że zyska się dostęp do merytorycznego i dobrze przygotowanego szkolenia zawsze należy wybierać renomowane ośrodki szkoleniowe.

Uprawnienia SEP do 1kV są terminowe!

Jeszcze przed przystąpieniem do szkolenia pozwalającego nabyć uprawnienia SEP 1kV trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Pierwszą i najważniejszą z nich jest to, że każda osoba z uprawnieniami elektrycznymi będzie zmuszona do ponownego przystąpienia do kursu oraz egzaminu państwowego w czasie 5 lat. Z jakiego powodu?

Uprawnienia SEP są terminowe! Wydawane są wyłącznie na 5 lat. Po tym czasie każdy, kto chce utrzymać prawo do wykonywania zawodu, musi ponownie stawić się przed komisją egzaminacyjną. Przed tym zaleca się ponownie przystąpić do kursu, aby odświeżyć już posiadaną wiedzę oraz nabyć informacje o zmianach technologicznych, jakie zaszły w branży. Pozwoli to wyeliminować do zera ryzyko niezdania egzaminu.

Dlatego warto na bieżąco zdobywać nową wiedzę.