Kurs SEP z zajęciami online

Uprawnienia wystawione przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich są coraz częściej wymagane przez pracodawców podczas rekrutacji. Dlatego warto jest ukończyć odpowiedni kurs SEP online i uzyskać kwalifikacje zwiększające szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy oraz na wyższym stanowisku.

Kto może zrobić uprawnienia SEP online?

Do egzaminu zakończonego uzyskaniem uprawnień SEP może przystąpić każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Najczęściej o kwalifikacje starają się osoby związane zawodowo z energetyką lub młodzi ludzie kończący szkoły techniczne. Coraz częściej pracodawcy sami organizują kursy i egzaminy dla swoich pracowników, aby móc pracować z osobami o najwyższych kwalifikacjach.
Jednak kurs SEP online ukończyć mogą wszyscy, nawet osoby nieposiadające wcześniej żadnej wiedzy z tego tematu. Znajomość zasad obowiązujących z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń i instalacji elektrycznych lub gazowych może się przydać w prostych naprawach domowych oraz przy wykonywaniu przeglądów urządzeń takich jak piec lub grzejniki.

Kurs SEP online – zakres materiału

Szkolenia przygotowujące do egzaminów w Stowarzyszeniu Energetyków Polskich obejmują trzy grupy tematyczne. Pierwsza z nich G1 dotyczy uprawnień związanych z elektryką. Po szkoleniu kursant zyskuje wiedzę z eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Druga grupa G2 uczy o prawidłowym postępowaniu w przypadku instalacji i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Ostatnia kategoria G3 związana jest z dozorem oraz eksploatacją sieci, urządzeń oraz zbiorników gazowych.
Uprawnienia SEP online można zrobić na jednym kursie ze wszystkich wymienionych grup. Jest to najlepsze rozwiązanie, które pozwala na sprawne uzyskanie szerokiego zakresu kwalifikacji.

Gdzie można zrobić szkolenie SEP?

Coraz więcej firm oferuje szkolenia SEP online. Dzięki temu każdy ma do nich swobodny dostęp. Szkolenia obejmują taki sam zakres materiału, jak kursu online. Po ich ukończeniu można zdawać egzamin przed komisją złożoną z przedstawicieli Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Szkolenia online są zazwyczaj tańsze od szkoleń tradycyjnych, czyli stacjonarnych. Dzięki temu mogą sobie na nie pozwolić nawet osoby uczące się lub będące w trudniejszej sytuacji materialnej. Zdobycie uprawnień pozwala na szukanie lepiej płatnego zatrudnienia.